Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w w/w budynkach ZUS Oddział w Krakowie w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.;

Kompleksowe utrzymanie czystości wokół budynku Biura Terenowego w Miechowie w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.;

Kompleksowe utrzymanie czystości wokół następujących budynków: Oddział w Krakowie, Inspektorat Kraków – Podgórze, Inspektorat Kraków- Łagiewniki, Inspektorat Kraków – Nowa Huta w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r

Publication Date2018-12-22
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value3 658 536,59
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
Attention OfAnna Jednorowicz
Addressul. Pędzichów 27
TownKrakow
Postal Code31-080
Phone+48 124246127
Fax+48 124246147
Class Code90911300
Class DescriptionWindow-cleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Deadline: Aug 12, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych...
View more
Deadline: Aug 2, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako...
View more