Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawej Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175).

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Sztabka wosku kostnego 2,95g – mieszaniny czystego wosku pszczelego i wazeliny X 24szt 2

Deadline Date2019-07-26
Publication Date2019-07-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Phone+48 426177290
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-11

Medical consumables

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawej Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polsk, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175).

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Lp. Grubość USP Opis igły Opis nitki Jedn. Miary Ilość op

Nici plecione poliglikolowe, powlekane, wchłanialne do 90 dni, podtrzymujące tkankę ok. 60-70 % po 14 dniach od implantacji

1 1 1/2 koła okrągła o dł. 43 mm barwiona dobrze widoczna w polu operac. o dł. min. 90 cm x 36 szt 8

2 2 1/2 koła okrągła o dł. 65 mm barwiona dobrze widoczna w polu operac. o dł. Min. 90 cm x 24 szt 45

Nici plecione poliestrowe, niepowlekane, niewchłanialne

3 3/0 1/2 koła okrągła o dł. 26mm zielona o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

4 2/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 20

5 1/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm zielona o dł. Min. 75 cm x 36 szt 6

6 2 biała o dł. Min. 150cm x 36 szt 15

Nici plecione poliestrowe, powlekane, niewchłanialne

7 2/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

8 2 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

9 2 biała o dł. Min. 2x75 cm x 36 szt 10

10 3 biała o dł. Min. 150 cm x 24 szt 10

11 2/0 biała o dł. Min. 2x75 cm x 36 szt 10

Nici jednowłóknowe, poliamidowe, niewchłanialne

12 2/0 prosta odwrotnie tnąca o dł. 60 mm barwiona o dł. min. 90 cm x 36 szt 10

13 2/0 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 60 mm barwiona o dł. min. 100 cm x 24 szt 6

14 2/0 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 39 mm niebieska o dł. Min. 75 cm x 36 szt 4

15 1 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 39mm barwiona o dł. min. 75 cm x 36 szt 3

Deadline Date2019-03-22
Publication Date2019-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Phone+48 426177290
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-26

Medical consumables

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (nici chirurgiczne, ładunki do staplerów, rękawice diagnostyczne, opatrunki, igły j.u., kompresy, pieluchomajtki, cewniki, strzykawki, kaniule, rurki intubacyjne, worki do moczu, zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny, żel do EKG i USG, kleszczyki, pęsety chirurgiczne, itp.). Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, tetrametry) określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony di obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 t.j.)

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (nici chirurgiczne, ładunki do staplerów, rękawice diagnostyczne, opatrunki, igły j.u., kompresy, pieluchomajtki, cewniki, strzykawki, kaniule, rurki intubacyjne, worki do moczu, zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny, żel do EKG i USG, kleszczyki, pęsety chirurgiczne, itp.). Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, tetrametry) określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony di obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 t.j.). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w postaci częściowych dostaw na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Apteki Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Publication Date2018-12-26
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value4000000.00
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of the project is to enable the access to Schengen Information System by European Border and Coast Guard Team Members by providing the necessary processes, operational procedures and...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Zadanie 1 - efektywna dystrybucja ciepła – etap I – cz. „WG”Likwidacja węzła grupowego przy ul. Owsianej 26 w Poznaniu - Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more