Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawej Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175).

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Sztabka wosku kostnego 2,95g – mieszaniny czystego wosku pszczelego i wazeliny X 24szt 2

Deadline Date2019-07-26
Publication Date2019-07-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Phone+48 426177290
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-11

Medical consumables

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawej Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polsk, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175).

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Lp. Grubość USP Opis igły Opis nitki Jedn. Miary Ilość op

Nici plecione poliglikolowe, powlekane, wchłanialne do 90 dni, podtrzymujące tkankę ok. 60-70 % po 14 dniach od implantacji

1 1 1/2 koła okrągła o dł. 43 mm barwiona dobrze widoczna w polu operac. o dł. min. 90 cm x 36 szt 8

2 2 1/2 koła okrągła o dł. 65 mm barwiona dobrze widoczna w polu operac. o dł. Min. 90 cm x 24 szt 45

Nici plecione poliestrowe, niepowlekane, niewchłanialne

3 3/0 1/2 koła okrągła o dł. 26mm zielona o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

4 2/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 20

5 1/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm zielona o dł. Min. 75 cm x 36 szt 6

6 2 biała o dł. Min. 150cm x 36 szt 15

Nici plecione poliestrowe, powlekane, niewchłanialne

7 2/0 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

8 2 1/2 koła okrągła o dł. 26 mm biała o dł. Min. 75 cm x 36 szt 10

9 2 biała o dł. Min. 2x75 cm x 36 szt 10

10 3 biała o dł. Min. 150 cm x 24 szt 10

11 2/0 biała o dł. Min. 2x75 cm x 36 szt 10

Nici jednowłóknowe, poliamidowe, niewchłanialne

12 2/0 prosta odwrotnie tnąca o dł. 60 mm barwiona o dł. min. 90 cm x 36 szt 10

13 2/0 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 60 mm barwiona o dł. min. 100 cm x 24 szt 6

14 2/0 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 39 mm niebieska o dł. Min. 75 cm x 36 szt 4

15 1 3/8 koła odwrotnie tnąca o dł. 39mm barwiona o dł. min. 75 cm x 36 szt 3

Deadline Date2019-03-22
Publication Date2019-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Phone+48 426177290
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-26

Medical consumables

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (nici chirurgiczne, ładunki do staplerów, rękawice diagnostyczne, opatrunki, igły j.u., kompresy, pieluchomajtki, cewniki, strzykawki, kaniule, rurki intubacyjne, worki do moczu, zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny, żel do EKG i USG, kleszczyki, pęsety chirurgiczne, itp.). Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, tetrametry) określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony di obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 t.j.)

Extended TitleDostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (nici chirurgiczne, ładunki do staplerów, rękawice diagnostyczne, opatrunki, igły j.u., kompresy, pieluchomajtki, cewniki, strzykawki, kaniule, rurki intubacyjne, worki do moczu, zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny, żel do EKG i USG, kleszczyki, pęsety chirurgiczne, itp.). Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem polskim, jak i Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, tetrametry) określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony di obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 t.j.). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w postaci częściowych dostaw na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Apteki Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Publication Date2018-12-26
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value4000000.00
OrganisationWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Attention OfAnna Pilarska
Addressul. Okólna 181
TownŁódź
Postal Code91-520
Fax+48 426590412
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Deadline: Aug 12, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych...
View more
Deadline: Aug 2, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako...
View more