Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van Financieel voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Financieel ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Extended TitleDAS Inhuur specialisten ten behoeve van Marketing/Communicatie - Film en Video
Extended Description

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Film en Video voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Film en Video ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Financieel voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-12-26
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens ROC West-Brabant
Attention OfMarloes Verhoeven
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413745084
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

TenneT intends to start a European call for tenders by the end of 2019 with regard to the EU-303 Procurement Programme for Substations with the objective of concluding new framework...
View more
Deadline: Sep 2, 2019
De aanleiding voor het groot onderhoud aan de Waubacherweg is de noodzakelijke vervanging en/of versterking van de asfaltverharding. Deze is op het weggedeelte vanaf de kruising Heringsbosch, Waubacherweg en Grensweg,...
View more
Deadline: Aug 30, 2019
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het huren van energievoorzieningen (mobiele aggregaten, mobiele lichtunits, verdeel/schakelkasten, kabels, externe brandstoftanks, brandstof, transport, installatie en...
View more