Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd.  Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs
Extended Description

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22407 leerlingen en 2402 medewerkers (2018).

Publication Date2021-08-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Attention OfMerel Swinkels
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-05

Supply services of personnel including temporary staff

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS inhuur specialisten ten behoeve van onderwijs
Changes
Section:
I.1)
Previous text:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

New text:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

Section:
I.1)
Previous text:

+31 413745084

New text:

+31 413726006

Section:
I.1)
Previous text:

das@inkoopmeesters.nl

New text:

info@das-makkelijk.nl

Section:
I.1)
Previous text:

http://www.rocwb.nl

New text:

www.das-makkelijk.nl

Section:
II.1.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van onderwijs voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Twee maal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.

Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant.

Dit das wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section:
II.2.3)
Previous text:
New text:

Etten-Leur

Section:
II.2.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22 407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Criteria: kwaliteit

Weging: 60

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Weging: 40

Section:
II.2.5)
Previous text:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

New text:
Section:
II.2.7)
Previous text:
2018-12-21
New text:
2018-12-25
Section:
II.2.7)
Previous text:
2099-12-31
New text:
2029-08-01
Section:
III.1.2)
Previous text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

New text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Section:
III.1.3)
Previous text:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

New text:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Let op: de referentie is gewijzigd per 1.8.2020.

Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-07-15
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2099-12-14
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-07-15
Publication Date2020-08-05
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Attention OfMerel Swinkels
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-30

Supply services of personnel including temporary staff

Dit is een nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 111975 DAS inhuur specialisten ten behoeve van onderwijs.

De nadere uitvraag ziet op de inzet van een voorzitter voor de centrale examencommissie.

Extended TitleNU Curio — U016 — voorzitter examencommissie
Extended Description

Dit is een nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 111975 DAS inhuur specialisten ten behoeve van onderwijs. De nadere uitvraag ziet op de inzet van een voorzitter voor de centrale examencommissie.

Publication Date2020-07-30
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value38016.53
OrganisationDASmakkelijk
Attention OfElle Verwegen
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-28

Supply services of personnel including temporary staff

Dit is een nadere uitvraag vanuit het DAS 111975 DAS inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs.

De nadere uitvraag ziet op de inhuur van een specialist ten behoeve van examinering.

Extended Title140419 NU Curio – U011 Onderwijsspecialist Examinering
Extended Description

Dit is een nadere uitvraag vanuit het DAS 111975 DAS inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs.

De nadere uitvraag ziet op de inhuur van een specialist ten behoeve van examinering.

Publication Date2020-01-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value26446.28
OrganisationDASmakkelijk
Attention OfElle Verwegen
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-19

Supply services of personnel including temporary staff

Dit is een nadere uitvraag vanuit het DAS 111975 inhuur specialisten ten behoeve van onderwijs. De nadere uitvraag ziet op het inhuren van een onderwijsspecialist examinering voor Curio (voorheen ROC West-Brabant).

Extended TitleNU Curio (voorheen ROC WB) – U007 – inhuur onderwijsspecialist examinering
Extended Description

Dit is een nadere uitvraag vanuit het DAS 111975 inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs. De nadere uitvraag ziet op het inhuren van een onderwijsspecialist examinering voor Curio (voorheen ROC West-Brabant).

Publication Date2019-11-19
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value43923.00
OrganisationStichting ROC West-Brabant, handelend onder naam Curio
Attention OfJan Rentmeester
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 652338811
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-06

Supply services of personnel including temporary staff

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs
Changes
Section:
I.1)
Previous text:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

New text:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

Section:
I.1)
Previous text:

+31 413745084

New text:

+31 413726006

Section:
I.1)
Previous text:

das@inkoopmeesters.nl

New text:

info@das-makkelijk.nl

Section:
I.1)
Previous text:

http://www.rocwb.nl

New text:

www.das-makkelijk.nl

Section:
II.1.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.

Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section:
II.2.3)
Previous text:

New text:

Etten-Leur

Section:
II.2.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22 407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Weging: 40

Section:
II.2.5)
Previous text:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

New text:
Section:
II.2.7)
Previous text:
2018-12-21
New text:
2018-12-25
Section:
II.2.7)
Previous text:
2099-12-31
New text:
2029-08-01
Section:
III.1.2)
Previous text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

New text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-07-15
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2099-12-14
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-07-15
Publication Date2019-08-06
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Attention OfMerel Swinkels
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-26

Supply services of personnel including temporary staff

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.

Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS Inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs
Extended Description

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-12-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens ROC West-Brabant
Attention OfMerel Swinkels
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413745084
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2023
De 22 gemeenten in de provincie Utrecht, en de provincie Utrecht, zoeken een Contractmanagement Bureau die het contractmanagement op zich neemt voor het contract “Regiotaxi Utrecht 2024-2028”.
View more
Deadline: Oct 30, 2023
Door structureel samen te werken met binnenwerk geeft Staatsbosbeheer invulling aan haar maatschappelijke opgave. De organisatie Binnenwerk (onderdeel van het Ministerie van BZK) creëert duurzame banen voor mensen met een...
View more
Deadline: Nov 3, 2023
Broker Logistieke Diensten m.b.t. (mobiele) Devices
View more