1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: zał. nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz zał. nr 1a do SIWZ (WTT) i zał. nr 10 do SIWZ (Rysunki).

3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w przedmiotowym SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 1 145 skompletowanych zestawów IPMed. Jeden komplet składa się z wyrobów medycznych oraz opakowania:

— w skład 1 kompletu IPMed wchodzi:

1. opatrunek indywidualny —1 szt.,

2. opatrunek hemostatyczny — 1 szt.,

3. opaska zaciskowa (staza taktyczna) — 1 szt.,

4. opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej — 1 szt.,

5. gaza wypełniająca — 1 szt.,

6. przylepiec bez opatrunku — 1 szt.,

7. rurka nosowo-gardłowa — 1 kpl.,

8. nożyczki ratownicze — 1 szt.,

9. rękawice ratownicze — 1 szt.(rozumiane jako 1 para),

10. marker permanentny — 1 szt.,

11. opakowanie 1 kpl.

Extended TitleDostawa indywidualnych pakietów medycznych IPMED (Torba – opakowanie do IPMed oraz zestaw komponentów do IPMed)
Extended Description

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: zał. nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz zał. nr 1a do SIWZ (WTT) i zał. nr 10 do SIWZ (Rysunki).

3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w przedmiotowym SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 1145 skompletowanych zestawów IPMed. Jeden komplet składa się z wyrobów medycznych oraz opakowania:

— w skład 1 kompletu IPMed wchodzi:

1. opatrunek indywidualny — 1 szt.,

2. opatrunek hemostatyczny — 1 szt.,

3. opaska zaciskowa (staza taktyczna) — 1 szt.,

4. opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej — 1 szt.,

5. gaza wypełniająca — 1 szt.,

6. przylepiec bez opatrunku — 1 szt.,

7. rurka nosowo-gardłowa — 1 kpl.,

8. nożyczki ratownicze — 1 szt.,

9. rękawice ratownicze — 1 szt. (rozumiane jako 1 para),

10. marker permanentny — 1 szt.,

11. opakowanie 1 kpl.

Deadline Date2019-09-26
Publication Date2019-09-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Attention OfJoanna Patyra
Addressul. Gdańska 147
TownBydgoszcz
Postal Code85-915
Phone+48 261411362
Fax+48 261411313
Class Code33141620
Class DescriptionMedical kits
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-02

Medical kits

Dostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED

Extended TitleDostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED
Extended Description

Dostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED.

Publication Date2019-01-02
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Organisation11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Attention OfJoanna Patyra
Addressul. Gdańska 147
TownBydgoszcz
Postal Code85-915
Phone+48 261411362
Fax+48 261411313
Class Code33141620
Class DescriptionMedical kits
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more