Dostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED

Extended TitleDostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED
Extended Description

Dostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMED.

Publication Date2019-01-02
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Organisation11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Attention OfJoanna Patyra
Addressul. Gdańska 147
TownBydgoszcz
Postal Code85-915
Phone+48 261411362
Fax+48 261411313
Class Code33141620
Class DescriptionMedical kits
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 115, na działkach o nr ewid. 331/1, 331/7, 331/19, 389,...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z modernizacją węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z modernizacją instalacji odwadniania osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more