Publiczny transport drogowy na liniach użyteczności publicznej. Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Extended TitleUsługi w zakresiu publicznego transportu zbiorowego
Extended Description

Publiczny transport drogowy na liniach użyteczności publicznej. Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Publication Date2019-01-02
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Trzcińsko-Zdrój
Attention OfIwona Sozańska
AddressRynek 15
TownTrzcińsko-Zdrój
Postal Code74-510
Phone+48 914148001
Fax+48 914148103
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” – zadanie 5.5, w ramach...
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Budowa dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa kanalizacji dla suchych dolin, budowa wodociągu. Budowa kanalizacji deszczowej od „Wyl12” przy ulicy Idzikowskiego...
View more
Deadline: Nov 22, 2019
Ramowy zakres rzeczowy zadania: „Realizacja robót budowlanych III etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap III/B – DACH” obejmuje:a) Demontaż istniejącej dachówki karpiówki i jej wywóz...
View more