1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów letnich (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania (noclegi), wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego, ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zakup pomocy dydaktycznych.

2. Warsztaty organizowane będą dla maksymalnie 291 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Extended TitleŚwiadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów letnich
Extended Description

1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 dotyczy świadczenia usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów letnich realizowanych w Krakowie dla maksymalnie 213 uczniów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4a – część 1.

3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, itp.

Deadline Date2019-05-06
Publication Date2019-04-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value294669.00
OrganisationWojewództwo Małopolskie
Attention OfAnna Kulig, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Addressul. Basztowa 22
TownKrakow
Postal Code31-156
Phone+48 126303138
Fax+48 126303158
Class Code63500000
Class DescriptionTravel agency, tour operator and tourist assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-14

Travel agency, tour operator and tourist assistance services

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania (noclegi), wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego, ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

2. Warsztaty organizowane będą dla maksymalnie 276 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Extended TitleŚwiadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania (noclegi), wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego, ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

2. Zamówienie dotyczy świadczenia usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych realizowanych w Krakowie dla maksymalnie 198 uczniów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniki nr 4a.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, itp.

Deadline Date2019-02-27
Publication Date2019-02-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value102960.00
OrganisationWojewództwo Małopolskie
Attention OfMichał Bigosiński, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Addressul. Basztowa 22
TownKrakow
Postal Code31-156
Phone+48 126303185
Fax+48 126303158
Class Code63500000
Class DescriptionTravel agency, tour operator and tourist assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-02

Travel agency, tour operator and tourist assistance services

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie:

1. Naukowych warsztatów weekendowych,

2. Naukowych warsztatów letnich,

Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu młodzieży ze szkół z terenu Województwa Małopolskiego do Krakowa, Suchej Beskidzkiej i Tarnowa, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego oraz przy realizacji naukowych warsztatów letnich zakup pomocy dydaktycznych dla najlepszych uczestników warsztatów. Warsztaty organizowane są dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Extended TitleŚwiadczenie usługi logistycznej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów letnich. Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu młodzieży ze szkół

z terenu Województwa Małopolskiego do Krakowa, Suchej Beskidzkiej i Tarnowa, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego oraz zakup pomocy dydaktycznych dla najlepszych uczestników warsztatów. Warsztaty organizowane są dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W trakcie warsztatów uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na uczelniach:

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w obszarach żywność i środowisko,

• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w obszarze budownictwo,

• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w obszarach język angielski zawodowy i mechaniczno – mechatrnoniczny,

• Akademii Górniczo – Hutniczej obszarze mechaniczno –mechatronicznym,

• Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w obszarze turystyka,

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w obszarze elektryczno- elektronicznym.

Publication Date2019-01-02
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationWojewództwo Małopolskie
Attention OfAnna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Addressul. Basztowa 22
TownKrakow
Postal Code31-156
Phone+48 126303408
Fax+48 126303158
Class Code63500000
Class DescriptionTravel agency, tour operator and tourist assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Deadline: Aug 12, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych...
View more
Deadline: Aug 2, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako...
View more