Przedmiotem zamówienia jest realizacja Dostaw i Usług

W szczególności:

— kompletna dostawa urządzeń: sprężarkowej POMPY CIEPŁA typu woda-woda o nominalnej mocy wytwarzania energii cieplnej 5MW zasilanej energią elektryczną oraz urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki POMPY CIEPŁA oraz kompletna realizacja wszystkich dostaw i usług związanych z dostawą POMPY CIEPŁA i urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki POMPY CIEPŁA,

— w okresie trwania gwarancji wykonanie koniecznych okresowych przeglądów urządzeń wraz z konieczną wymianą mediów, materiałów i części eksploatacyjnych.

Extended TitleDostawa sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda o mocy 5MW zasilanej energią elektryczną dla rozbudowy systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach - Bańskiej Niżnej
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje kompletną dostawę zestawu urządzeń i materiałów wraz z ich transportem do miejsca montażu POMPY CIEPŁA i urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki POMPY CIEPŁA oraz dostawę dokumentacji i usług związanych z POMPĄ CIEPŁA i urządzeniem łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki POMPY CIEPŁA.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przez Wykonawcę:

— wykonanie kompletnego montażu POMPY CIEPŁA na gotowym, wykonanym przez Zamawiającego fundamencie w pomieszczeniu lokalizacji POMPY CIEPŁA, to jest w BUDYNKU (hali) R1 w nowym BUDYNKU R1/R2 CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ,

— wykonanie kompletnego montażu urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki POMPY CIEPŁA w pomieszczeniu lokalizacji tego urządzenia, to jest

W rozdzielni głównej średniego napięcia RG SN w nowym BUDYNKU R3 CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ.

Publication Date2019-04-17
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna
Attention OfDagmara Pyż
Addressul. Nowotarska 35a
TownZakopane
Postal Code34-500
Phone+48 182015041
Fax+48 182015044
Class Code42511110
Class DescriptionHeat pumps
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej i leczenia oparzeń wraz z blokiem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze -...
View more
Deadline: May 27, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w...
View more
Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z...
View more