Nærværende udbud af renoveringen af gårdhusene følger en overordnet helhedsplan (www.masterplansyd.dk), som renoveringen er en del af.

Nærværende udbud omfatter en gennemgribende renovering af 503 gårdhuse i Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 66 og 67, i daglig tale kaldet VA4 Nord og VA4 Syd - 227 stk. i VA4 Nord og 276 stk. i VA4 Syd. Af dem er 212 gårdhuse på 93 m2, mens 15 gårdhuse er på 108 m2 i VA4 Nord. I VA4 Syd er der 205 gårdhuse på 93 m2, 43 gårdhuse er på 108 m2 og 28 stk. er parterrehuse på 144 m2.

Opgaven udbydes som 2 sideordnede udbud (udbudspakker), men som ét samlet udbud i hovedentreprise.

De prækvalificerede tilbudsgivere er forpligtede til at afgive tilbud på begge udbudspakker.

Der indgås 2 hovedentreprisekontrakter, en for hver afdeling.

Extended TitleVridsløselille Andelsboligforening afd. 66 og 67
Extended Description

Det er valgt at udbyde opgaven for de 2 afdelinger, afd. 66 og afd. 67 som ét samlet udbud i hovedentreprise, men med 2 kontrakter (én kontrakt med Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66 og én kontrakt med Vridsløselille Andelsboligforening afd. 67).

Opgaven udbydes som 2 sideordnede udbud (udbudspakker). Sideordnet udbud er en betegnelse for gennemførelse af flere udbud på én gang, dvs. i en og samme udbudsrunde.

Der skal afgives tilbud på begge sideordnede udbud.

Udbudspakkerne er sammensat således, at langt de fleste af Landsbyggefondens basisløsninger indgår som grundløsning i begge pakker. I udbudspakkerne indgår således væsentlige gentagelser, da udbudspakkerne er opbygget på grundlag af Landsbyggefondens basisrenovering (skema A).

Der vil være en udvidet vedståelsesfrist ift. AB18 §5 stk. 5, grundet afklaring af bevillingsmæssige forhold.

Renoveringen sker på grundlag af 2 prøvehuse, som demonstrerer mulige tekniske løsninger, som har dannet grundlag for planlægningen af fuldskalarenoveringen.

Boligafdelingerne har indgået en totalrådgivningsaftale med Wissenberg A/S, der har tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver.

Tilvalg: Beboerne har mulighed for at foretage individuelle tilvalg, så som alternative indretningsvarianter af boliger eller opgradering af køkkenet mod ekstra betaling. Disse tilvalg håndteres økonomisk og administrativt af bygherren/totalrådgiveren i samarbejde med hovedentreprenøren, forventeligt ved hjælp af e-supplies. I udbudsmaterialet er disse tilvalg angivet som ”Tilvalg” (”TV” i separat tilbudsliste).

Optioner: Der indgår en række optioner som udskiftning af kloakledninger udenfor gårdhusene, efterisolering af tag, indv. trappe og flisebelægninger i stiarealer.

Der skal afgives pris på alle tilvalg og optioner.

Deadline Date2019-02-14
Publication Date2019-01-11
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVridsløselille Andelsboligforening afd. 66
Attention OfPeter Føhrby Nybom
AddressStationsparken 37
TownGlostrup
Postal Code2600
Phone+45 88180880
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 18, 2019
Lejerbo, Horsens har indgået aftale med CASA A/S i funktion af delegeret bygherre om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende ca. 360 almene ungdoms- og familieboliger på Skt. Helene...
View more
Ultimo January, the joint Nordic procurement documents will be available at the websites of the Contracting Authorities for comments from potential supplies. For further information regarding the hearing process, including...
View more
Deadline: Mar 1, 2019
The tender procedure concerns the award of two (2) Framework Agreements regarding sportswear and training shoes for the Danish Defence.The Framework Agreements will provide the Danish Defence and other divisions...
View more