Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania Budowa parkingów Park & Ride i ciągów pieszo-rowerowych. Zamówienie obejmuje 5 części:

Część 1: Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Wola Radziszowska

Część 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wola Radziszowska

Część 3. Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Jaśkowice

Część 4. Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Zelczyna

Część 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, odcinek Skawina os. Willowe – Radziszów boisko

Extended TitleBudowa parkingów Park & Ride i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Skawina w ramach Projektu: „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” – Etap II
Changes
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Deadline Date2019-02-15
Publication Date2019-01-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Miasta i Gminy Skawina
Attention OfElżbieta Mueck
AddressRynek 1
TownSkawina
Postal Code32-050
Phone+48 122770179
Fax+48 122760163
Class Code45223320
Class DescriptionPark-and-ride facility construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-11

Park-and-ride facility construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania Budowa parkingów Park & Ride i ciągów pieszo-rowerowych. Zamówienie obejmuje pięć części:

Część 1: Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Wola Radziszowska

Część 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wola Radziszowska

Część 3. Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Jaśkowice

Część 4. Budowa parkingu Park & Ride w miejscowości Zelczyna

Część 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, odcinek Skawina os. Willowe – Radziszów boisko

Extended TitleBudowa parkingów Park & Ride i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Skawina w ramach Projektu: „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” – Etap II
Extended Description

Część 1 zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę parkingu typu Park & Ride wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, elementami małej architektury i elementami uspokojenia ruchu w miejscowości Wola Radziszowska.Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie parkingów dla samochodów

Osobowych typu Park & Ride (wraz z dojazdami do nich) w okolicach przystanku kolejowego SKA w miejscowości Wola Radziszowska. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie w/w obiektu w zakresie: liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 17+3 (20), liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 3, przebudowa drogi łączącej parking z drogą powiatową, liczba miejsc dla rowerów (zadaszonych): 25. Szczegółowy zakres części 1 zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

Deadline Date2019-02-15
Publication Date2019-01-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value848479.67
OrganisationUrząd Miasta i Gminy Skawina
Attention OfElżbieta Mueck
AddressRynek 1
TownSkawina
Postal Code32-050
Phone+48 122770179
Fax+48 122760163
Class Code45223320
Class DescriptionPark-and-ride facility construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more