Predmetom zákazky je dodávka kompletného letového laboratória vrátane dokumentácie a podpory pri aplikácií vývojových modifikácií.

Extended TitleLetové laboratórium
Extended Description

Predmetom zákazky je dodávka kompletného letového laboratória vrátane dokumentácie a podpory pri aplikácií vývojových modifikácií. Letové laboratórium bude tvorené funkčným letovým modulom - lietadlo certifikované Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva spĺňajúce minimálne požiadavky kategórie LSA Light Sport Aircraft prípadne kategórie ELA1 European Light Aircraft 1 s preukázanou maximálnou vzletovou a pristávacou hmotnosťou MTOW minimálne 600 kg vybavené pre vykonanie funkčných letových skúšok s prístrojmi na zaznamenanie požadovaných technických, fyzikálnych, prevádzkových, a ostatných parametrov počas vzletu, pristátia a letu v rôznych letových podmienkach a pozemné letové laboratórium slúžiace na statické skúšky vrátane využitia aktívnych nástrojov skúšok (vrátane deštrukčných skúšok). Súčasťou zákazky je aj dodanie všetkých dielov (opotrebovaných, zničených, modifikovaných) potrebných pre zabezpečenie riadneho prevádzkovania predmetu zákazky pre všetky tri prototypy v jednotlivých fázach projektu. Následne po realizácii výskumu a vývoja bude vyrobené modifikované laboratórium, ktoré bude v prípade potreby menené, a to aj opakovane. Súčasťou letového laboratória je dodanie komplexnej technickej a výrobnej dokumentácie a podpora integrácie návrhov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Deadline Date2019-02-20
Publication Date2019-01-18
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value643605.00
OrganisationVirtual Reality Media a.s.
Attention OfMilan Mrázik, Mgr.
AddressRybárska 1
TownTrenčín
Postal Code911 01
Phone+421 326518103
Fax+421 326518222
Class Code34711100
Class DescriptionAeroplanes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 20, 2019
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia historickej budovy bloku E danej školy. Nakoľko sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné zachovať jeho pôvodný architektonický výraz a všetky stavebné úpravy objektu...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objektoch B a C, navrhnuté stavebné úpravy riešia nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti a debarierizáciu. Predmetom zákazky nie je dodávka a montáž...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovaniaPredmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava...
View more