Predmetom zákazky je dodávka kompletného letového laboratória vrátane dokumentácie a podpory pri aplikácií vývojových modifikácií.

Extended TitleLetové laboratórium
Extended Description

Predmetom zákazky je dodávka kompletného letového laboratória vrátane dokumentácie a podpory pri aplikácií vývojových modifikácií. Letové laboratórium bude tvorené funkčným letovým modulom - lietadlo certifikované Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva spĺňajúce minimálne požiadavky kategórie LSA Light Sport Aircraft prípadne kategórie ELA1 European Light Aircraft 1 s preukázanou maximálnou vzletovou a pristávacou hmotnosťou MTOW minimálne 600 kg vybavené pre vykonanie funkčných letových skúšok s prístrojmi na zaznamenanie požadovaných technických, fyzikálnych, prevádzkových, a ostatných parametrov počas vzletu, pristátia a letu v rôznych letových podmienkach a pozemné letové laboratórium slúžiace na statické skúšky vrátane využitia aktívnych nástrojov skúšok (vrátane deštrukčných skúšok). Súčasťou zákazky je aj dodanie všetkých dielov (opotrebovaných, zničených, modifikovaných) potrebných pre zabezpečenie riadneho prevádzkovania predmetu zákazky pre všetky tri prototypy v jednotlivých fázach projektu. Následne po realizácii výskumu a vývoja bude vyrobené modifikované laboratórium, ktoré bude v prípade potreby menené, a to aj opakovane. Súčasťou letového laboratória je dodanie komplexnej technickej a výrobnej dokumentácie a podpora integrácie návrhov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Publication Date2019-04-01
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationVirtual Reality Media a.s.
Attention OfJán Chupáč
AddressRybárska 1
TownTrenčín
Postal Code911 01
Phone+421 326518510
Fax+421 326518222
Class Code34711100
Class DescriptionAeroplanes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 6, 2019
Dodanie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním stavby Cesta I/75 Šaľa - obchvat. Stavba pozostáva z vybudovania preložky cesty I/75 v kategórii C 11,5/80 v dĺžke 11,783 km. Súčasťou stavby sú...
View more
Líniová stavba diaľnice D1 Fričovce Svinia je navrhnutá v dĺžke 11,217 km v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100. Úsek bude pokračovaním diaľnice v prevádzke od križovatky Fričovce až po...
View more
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
View more