Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Extended TitleChirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Extended Description

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Publication Date2019-07-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value53749.56
OrganisationŽilinský samosprávny kraj
Attention OfIng. Helena Kučková
AddressKomenského 48
TownŽilina
Postal Code011 09
Phone+421 415032114
Class Code33141420
Class DescriptionSurgical gloves
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 27, 2019
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Kanalizácia a intenzifikácia ČOV Okoč". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
View more
Deadline: Sep 12, 2019
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby - predmetu zákazky Región Dunajská Streda Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 Obec Kráľovičové Kračany -...
View more
Deadline: Sep 24, 2019
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby Zmena média v parných rozvodoch II. etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k...
View more