Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Extended TitleChirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Extended Description

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Deadline Date2019-02-18
Publication Date2019-01-18
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value233979.33
OrganisationŽilinský samosprávny kraj
Attention OfIng. Helena Kučková
AddressKomenského 48
TownŽilina
Postal Code011 09
Phone+421 415032111 / 415032414
Class Code33141420
Class DescriptionSurgical gloves
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 20, 2019
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia historickej budovy bloku E danej školy. Nakoľko sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné zachovať jeho pôvodný architektonický výraz a všetky stavebné úpravy objektu...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objektoch B a C, navrhnuté stavebné úpravy riešia nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti a debarierizáciu. Predmetom zákazky nie je dodávka a montáž...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovaniaPredmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava...
View more