Provision of medical services (medical examination and prevention).

Extended TitleProvision of Medical Services
Extended Description

Medical examinations and prevention (pre-employment examination, annual medical examination) — Strasbourg.

Deadline Date2019-02-28
Publication Date2019-01-22
CountryEstonia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value400000.00
OrganisationEuropean Union Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
AddressVesilennuki 5, 10415 Tallinn, Estonia
TownTallinn
Postal Code10145
Class Code85100000
Class DescriptionHealth services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 18, 2019
Tööde käigus ehitatakse ca 5,7 km TEN-T teid. Ehitatakse kogujateed ja kaks liiklussõlme koos rajatistega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele
View more
Deadline: Mar 8, 2019
Riigihanke esemeks on Narva Muuseumi ekspositsiooni jaoks tehniliste seadmete ja ekspositsiooni erilahenduste soetamine käesoleva riigihanke alusdokumentides ning nende lisades toodud mahus ja tingimustel.
View more
Deadline: Mar 22, 2019
Käesoleva hanke mahtu kuulub Tartu Variku Kooli esitlus- ja helitehnikaost koos paigaldustöödega.
View more