Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63; W ramach zadania: Przebudowa 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy; W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63; W ramach zadania: Przebudowa 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy; W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63; W ramach zadania: Przebudowa 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy; W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Publication Date2019-03-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfPiotr Zahorowski
AddressPuławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688469
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 16, 2019
The purpose of this procurement procedure is to provide Frontex with temporary and rapidly deployable Mobile office containers, associated logistics and maintenance services, as described in the point 4 of...
View more
Deadline: May 29, 2019
Przedmiotem zamówienia są:— Roboty drogowe— Roboty sanitarne— Roboty elektryczne— Roboty teletechniczneSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
View more
Deadline: May 30, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i został podzielony na części:1. Część 1 – Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o dużym świetle w leśnictwie Grodziszcze. Szczegółowy zakres robot budowlanych określa:a) Opis...
View more