En Request for information (RFI) innebär skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer.

RFI:n avser en kommande upphandling av skogsmaskiner som ska användas i utbildningssyfte

Extended TitleRFI / Informationsförfrågan: Skogsmaskiner
Extended Description

Informationsförfrågan (RFI) inför upphandling av skogsmaskiner. Tidigare avtal har omfattat sex skogsmaskiner; varav tre skotare och tre skördare.

Publication Date2019-01-23
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKalix kommun
Attention OfSara Rahm
TownKalix
Postal Code952 81
Class Code16100000
Class DescriptionAgricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl. spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Översiktlig information om objektetRJL Älghunden 4 skall bygga en bussdepå för Länstrafikens tätortstrafik.På bussdepån skall det dagligen hanteras 135 st. bussar fördelat på 60 el-bussar och 75 bio-gasbussar.I projektet skall...
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer...
View more