En Request for information (RFI) innebär skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer.

RFI:n avser en kommande upphandling av skogsmaskiner som ska användas i utbildningssyfte

Extended TitleRFI / Informationsförfrågan: Skogsmaskiner
Extended Description

Informationsförfrågan (RFI) inför upphandling av skogsmaskiner. Tidigare avtal har omfattat sex skogsmaskiner; varav tre skotare och tre skördare.

Publication Date2019-01-23
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKalix kommun
Attention OfSara Rahm
TownKalix
Postal Code952 81
Class Code16100000
Class DescriptionAgricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 23, 2019
Objektet omfattar byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen.Marken nordväst om objektet planläggs för hamnanknuten industriverksamhet och innebär att transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet...
View more
Deadline: May 21, 2019
Service och reparationer av storhushållsmaskiner (ej kylanläggningar) i kommunernas fastighetsbestånd.
View more
I år startar Varuförsörjningen en ny upphandlingsprocess på allmänt operationsmaterial.Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.Upphandlingsprocessen...
View more