Framework agreement for laboratory reagents and kits.

Extended TitleLaboratory Reagents and Kits
Extended Description

Contracts will be signed with all suppliers fulfilling the qualification requirements.

Deadline Date2019-02-21
Publication Date2019-01-23
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKarolinska Institutet
Attention OfAndreas Luiga
AddressUniversitetsförvaltningen
TownStockholm
Postal Code171 77
Class Code24000000
Class DescriptionChemical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 11, 2019
Totalentreprenad lättrivning för om och tillbyggnad av Tomtbergaskolan, Huddinge kommun.Entreprenaden omfattar saneringsarbeten samt rivning.
View more
Denna upphandling avser nyinstallation av tjänsten affärssystem för Kustbostäder Oxelösund AB.
View more
Deadline: Mar 13, 2019
Ramavtalet omfattar städmaskiner, exempelvis kombiskurmaskin, dammsugare, textilvårdsmaskin, singelskur, våtsug, och högtryckstvätt.
View more