Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zup zagęszczonych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Extended Title(46) dostawa zup zagęszczonych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-23
New text:
2019-05-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-23
New text:
2019-05-16
Deadline Date2019-05-16
Publication Date2019-04-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15894000
Class DescriptionProcessed food products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-05

Processed food products

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zup zagęszczonych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Extended Title(46) dostawa zup zagęszczonych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-11
New text:
2019-04-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-11
New text:
2019-04-23
Deadline Date2019-04-23
Publication Date2019-04-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15894000
Class DescriptionProcessed food products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-05

Processed food products

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zup zagęszczonych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Extended Title(46) dostawa zup zagęszczonych
Extended Description

DOSTAWA

Deadline Date2019-04-11
Publication Date2019-02-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15894000
Class DescriptionProcessed food products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej i leczenia oparzeń wraz z blokiem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze -...
View more
Deadline: May 27, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w...
View more
Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z...
View more