Przedmiotem zamówienia jest indywidualnych racji żywnościowych SR wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Extended TitlePrzetarg nieograniczony na dostawę indywidualnych racji żywnościowych SR (nr sprawy MAT/52/2019)
Extended Description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – karta katalogowa PJŁ

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki dostawy i odbioru

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy - plan dostaw w roku 2019

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym produktów spożywczych

Oraz na zasadach i warunkach opisanych w Dokumentacji techniczno-technologicznej oraz w recepturach potraw.

Uwaga!

Dokumentacja techniczno-technologiczna oraz receptury potraw, dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego w osobnych plikach.

Deadline Date2019-04-10
Publication Date2019-02-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl. polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6, 91-527 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi....
View more
Deadline: Mar 26, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórka budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty...
View more
Deadline: Mar 26, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie...
View more