Doel van de aanbesteding: de Opdracht

Het doel van deze aanbesteding is het verkrijgen van een raamovereenkomst voor transport en verwerken van Biosmassa (hekkelspecie en grasafval) voor de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel met een looptijd van 2 (twee) jaar met als ingangsdatum 1.5.2019.

De opdrachtgever heeft bij wederzijds goedvinden van partijen het recht deze 2 (twee) maal met 1 (één) jaar te verlengen.

Aanbestedingwet 2012

Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Negometrix

Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:

Instructie Registreren op Negometrix

Instructie Digitaal Aanbieden

Extended TitleEA transport en verwerken van Biosmassa
Extended Description

Beladen, Transport en Verwerken van Biomassa (hekkelspecie - gras)

Publication Date2019-05-21
CountryNetherlands
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationGemeente Noardeast-Fryslân
Attention OfVictor van der Wal
AddressKoningstraat 13
TownDokkum
Postal Code9101 LP
Phone+31 615044895
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Ter voorbereiding op de Europese niet openbare aanbesteding ‘Sportcampus Leidsche Rijn’, nodigt de gemeente Utrecht u uit om deel te nemen aan een marktconsultatie.In de Sportcampus aan de Maartvlinder waren...
View more
Deadline: Jul 19, 2019
De gemeente Urk is bezig met de aanleg van een nieuwe woonwijk, genaamd Schokkerhoek. Ten behoeve van de ontsluiting van deze toekomstige woonwijk wordt er een nieuwe verbinding over de...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
One of the HVC shareholding waterboards has indicated that they will shut down their sludge drying facility in order to reduce their consumption of natural gas. In order to achieve...
View more