Welkom op het DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs
Extended Description

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor primair onderwijs dat nodig is voor een organisatie als Stichting Morgenwijzer met 4779 leerlingen en 460 medewerkers (2018).

Publication Date2021-08-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Morgenwijzer
Attention OfInkoop Meesters
AddressHenry Dunantweg 30
TownAlphen aan den Rijn
Postal Code2402NR
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-05

School furniture

Welkom op het DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS schoolmeubilair primair onderwijs
Changes
Section:
II.2.5)
Previous text:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 30

Prijs — weging: 70

New text:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 50

Prijs — weging: 50

Deadline Date2029-08-01
Publication Date2020-08-05
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Morgenwijzer
Attention OfInkoop Meesters
AddressHenry Dunantweg 30
TownAlphen aan den Rijn
Postal Code2402 NR
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-06

School furniture

Welkom op het DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS schoolmeubilair primair onderwijs
Changes
Section:
II.2.4)
Previous text:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

New text:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor primair onderwijs dat nodig is voor een organisatie als Stichting Morgenwijzer met 4 779 leerlingen en 460 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5)
Previous text:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

New text:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Section:
II.2.7)
Previous text:

Aanvang: 14.2.2019

Einde: 31.12.2099

New text:

Aanvang: 14.2.2019

Einde: 1.8.2029

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-08-01
Publication Date2019-08-06
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Morgenwijzer
Attention OfInkoop Meesters
AddressHenry Dunantweg 30
TownAlphen aan den Rijn
Postal Code2402 NR
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-15

School furniture

Welkom op het DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs
Extended Description

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Morgenwijzer. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2019-02-15
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Morgenwijzer
Attention OfInkoop Meesters
AddressHenry Dunantweg 30
TownAlphen aan den Rijn
Postal Code2402 NR
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2023
De 22 gemeenten in de provincie Utrecht, en de provincie Utrecht, zoeken een Contractmanagement Bureau die het contractmanagement op zich neemt voor het contract “Regiotaxi Utrecht 2024-2028”.
View more
Deadline: Oct 30, 2023
Door structureel samen te werken met binnenwerk geeft Staatsbosbeheer invulling aan haar maatschappelijke opgave. De organisatie Binnenwerk (onderdeel van het Ministerie van BZK) creëert duurzame banen voor mensen met een...
View more
Deadline: Nov 3, 2023
Broker Logistieke Diensten m.b.t. (mobiele) Devices
View more