Φρέσκο γάλα για δικαιούχους υπαλλήλους. Συνολικά 145.340 λίτρα (τα 33.540 προαίρεση).

Extended TitleΠρομήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ετών 2018 - 2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων).
Extended Description

Φρέσκο γάλα για δικαιούχους υπαλλήλους. Συνολικά 145.340 λίτρα (τα 33.540 προαίρεση).

Modifications

Αφορά σε συμπλήρωση προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για τη Δημοτική Αστυνομία, μετά από νομοθετική πρόβλεψη (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.2019) και αφορά σε 1.050 λίτρα από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, και προαίρεση 30 % για 315 λίτρα.

Ύπαρξη σύμβασης σε εξέλιξη μέχρι Οκτώβριο 2020, με συμβατικές ρήτρες. Η συνολική αξία της συμπληρωματικής σύμβασης δεν ξεπερνά το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης. Ανάγκη προέκυψε μετά από νομοθετική τροποποίηση και την προσθήκη νέων δικαιούχων υπαλλήλων φρέσκου γάλακτος, που δεν υπήρχαν στην περίοδο που συντάχθηκε η διακήρυξη (4372/8.6.2019 Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ 2208 Β'/8.6.2019).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-04-03
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΔήμος Αρταίων
Attention OfΠεριφ. Οδός και Αυξεντίου
AddressΠεριφ. Οδός και Αυξεντίου
TownArta
Postal Code471 32
Phone+30 2681362243
Fax+30 2681362269
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this contract is to acquire the services of a professional conference organiser to support Cedefop in the organisation of its events (conferences, seminars, workshops, other events and...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
1/2020 — Προμήθεια εργαλείων χειρουργείου.
View more
Deadline: Jul 2, 2020
Διακήρυξη υπ' αριθμ. 17/20: Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια «νωπών οπωροκηπευτικών και νωπής αποφλοιωμένης πατάτας, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α..
View more