Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. Przedmiot niniejszego Zamówienia Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. Przedmiot Zamówienia ma zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Extended TitleModernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
Deadline Date2019-05-13
Publication Date2019-03-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Attention OfKamil Różacki
Addressul. Słoneczna 46
TownOlsztyn
Postal Code10-710
Phone+48 895241203
Class Code45223000
Class DescriptionStructures construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 7, 2019
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja...
View more
Deadline: Apr 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, część północna” składa się z następujących zakresów:1) Zakres 1: „Budowa infrastruktury rowerowej na...
View more
Deadline: May 7, 2019
1. Budowa zbiornika retencyjnego Puchary” polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z...
View more