Publication Date2019-03-11
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMinisterie van Defensie
Attention OfAlessandro Mantovani
AddressKalvermarkt 32
TownThe Hague
Postal Code2511 CB
Phone+31 651559699
Class Code35113200
Class DescriptionNuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 8, 2019
De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één (1) aannemer voor deelname aan het bouwteam voor de nieuwbouw van 2 integrale kindcentra.
View more
Deadline: Oct 1, 2019
De riolering in de Gasthuiswijk (fase 1) en Haagweg-Zuid (fase 2) in Leiden is ongeveer 60 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. Het huidige gemengde rioolstelsel...
View more
Deadline: Oct 25, 2019
De opdracht betreft het selecteren van preferred suppliers voor algemene bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren en realiseren van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO).Hieronder...
View more