Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη τής παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής υποδομής, και υπηρεσιών Cloud, στο πλαίσιο τής υλοποίησης του έργου: «Elixir - Εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Τ.». Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα.

Extended TitleΔιακήρυξη ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε 2 τμήματα, για τη σύναψη συμβάσεων, για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο τού έργου: «Elixir - Εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.».
Extended Description

Τμήμα 1: «Προμήθεια εξυπηρετητών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης», με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη της λειτουργίας των ακολούθων πόρων και υπηρεσιών:

— υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών - διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και του απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud,

— υποδομή αποθηκευτικών πόρων και του απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud storage,

— ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα), υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου (cloud),

— υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου (cloud).

Προβλέπεται η προμήθεια εξυπηρετητών και συστημάτων αποθήκευσης και λύσης, για ενοποιημένη διαχείριση πόρων, με βάση λογισμικό. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας Elixir-GR από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές εικονικοποίησης, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης, παράδοσης και εκτέλεσης κάθε εργαλείου, και βάσης δεδομένων από οποιοδήποτε μηχάνημα (από φορητούς υπολογιστές, μέχρι εικονικά μηχανήματα ενός κέντρου δεδομένων ή του νέφους/cloud).

Προβλέπεται η προμήθεια εξυπηρετητών και συστημάτων αποθήκευσης και λύσης, για ενοποιημένη διαχείριση πόρων, με βάση λογισμικό. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας Elixir-GR από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές εικονικοποίησης, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης, παράδοσης και εκτέλεσης κάθε εργαλείου, και βάσης δεδομένων από οποιοδήποτε μηχάνημα (από φορητούς υπολογιστές, μέχρι εικονικά μηχανήματα ενός κέντρου δεδομένων ή του νέφους/cloud). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας, για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια, υποστήριξης τής λειτουργίας του συνόλου τής προαναφερθείσας υποδομής και υπηρεσιών.

Deadline Date2019-04-18
Publication Date2019-03-15
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1009400.00
OrganisationΕθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
Attention OfΔέσποινα Μίχου
AddressΛεωφόρος Κηφισίας 7
TownAthens
Postal Code115 23
Phone+30 2107474274
Fax+30 2107474490
Class Code48820000
Class DescriptionServers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 3, 2019
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά, για τα έτη 2019 - 2021, στην εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης] και λιπαντικών,...
View more
Deadline: May 6, 2019
Προμήθεια αναλυτών αίματος.
View more
Deadline: May 7, 2019
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών, τού δικτύου ύδρευσης τού Δήμου Αγίου Βασιλείου.
View more