Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο προμήθειας οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών π. πλοίων και ν. υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και Κ.Ε. Πόρος, για έντεκα (11) μήνες ή μέχρι αποδόσεως διαγωνισμού διακλαδικού χαρακτήρα, προϋπολογιζόμενου κόστους 952 000,00 EUR (άνευ ΦΠΑ), όποιο εκ των τριών (3) γεγονότων επέλθει πρώτο.

Extended TitleΔιακήρυξη Α.Μ.Δ. Π/Θ οπωροκηπευτικών.
Extended Description

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο προμήθειας οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών π. πλοίων και ν. υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και Κ.Ε. Πόρος, για έντεκα (11) μήνες ή μέχρι αποδόσεως διαγωνισμού διακλαδικού χαρακτήρα, προϋπολογιζόμενου κόστους 952 000,00 EUR (άνευ ΦΠΑ), όποιο εκ των τριών (3) γεγονότων επέλθει πρώτο.

Deadline Date2019-04-17
Publication Date2019-03-15
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value952000.00
OrganisationΓενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Τμήμα Εφοδιασμού Μονάδων Π.Ν.
Attention OfΠρομηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού
AddressΙερά Οδός 102Α
TownAthens
Postal Code104 47
Phone+30 2103484259
Fax+30 2103423179
Class Code03221200
Class DescriptionFruit vegetables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 3, 2019
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά, για τα έτη 2019 - 2021, στην εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης] και λιπαντικών,...
View more
Deadline: May 6, 2019
Προμήθεια αναλυτών αίματος.
View more
Deadline: May 7, 2019
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών, τού δικτύου ύδρευσης τού Δήμου Αγίου Βασιλείου.
View more