Dodávka plynu a elektrickej energie na roky 2020 a 2021

Extended TitlePlyn a elektrická energia na 2020 a 2021
Extended Description

Dodávka plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy.

Odhadovaná spotreba za 2 roky 25 320 MWh na jednom odbernom mieste.

Publication Date2019-03-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value768462.00
OrganisationFakultná nemocnica Nitra
Attention OfJanka Pintová
AddressŠpitálska 6
TownNitra
Postal Code950 01
Phone+421 376545773
Class Code09123000
Class DescriptionNatural gas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 28, 2019
TEP implantáty
View more
Deadline: Jun 24, 2019
Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES) a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) pre...
View more
Časť 1. Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého (ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou1.1.Analýza vzoriekGenotyp jedinca...
View more