Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane przez SUFO w k.w. w m. Chełm przy ul. Lubelska 139 i 168, ul. Koszary 13, i m. Srebrzyszcze. Łączna ilość godzin obejmująca ta część zamówienia wynosi 243 540 rbh

Extended TitleUsługi w zakresie całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowane przez SUFO w JW i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane przez SUFO w k.w. w m. Chełm przy ul. Lubelska 139 i 168, ul. Koszary 13, i m. Srebrzyszcze. Łączna ilość godzin obejmująca ta część zamówienia wynosi 243 540 rbh

Modifications

W związku z koniecznością dostosowania czasu pracy pracownika SUFO do czasu pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie co wiąże się ze zwiększeniem ilości godzin pracy pracownika SUFO o 2 rbh w każdy poniedziałek co daje 278 rbh przez cały okres realizacji umowy

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Organisation32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Attention OfPiotr Maj
Addressul. Wojska Polskiego 2F
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 84261181536
Fax+48 84261181607
Class Code79710000
Class DescriptionSecurity services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” – zadanie 5.5, w ramach...
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Budowa dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa kanalizacji dla suchych dolin, budowa wodociągu. Budowa kanalizacji deszczowej od „Wyl12” przy ulicy Idzikowskiego...
View more
Deadline: Nov 22, 2019
Ramowy zakres rzeczowy zadania: „Realizacja robót budowlanych III etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap III/B – DACH” obejmuje:a) Demontaż istniejącej dachówki karpiówki i jej wywóz...
View more