HDSR is in het afgelopen jaar bezig geweest met de voorbereiding van een marktbenadering voor de realisatie van de benodigde versterking van de Lekdijk. De verkenningen worden uitgevoerd door HDSR. HDSR is voornemens vanaf de planstudie fase ook gecontracteerde ondernemer(s) te gaan betrekken in aanloop naar het definitief ontwerp van de dijkversterking. In de ontwikkeling van de marktstrategie heeft HDSR reeds de Taskforce Deltatechnologie van de Topsector Water geconsulteerd om namens de brancheverenigingen Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en NL-Ingenieurs feedback te krijgen op de eerste contouren van de marktstrategie.

De voorliggende marktconsulatie is bedoeld om interesse van de markt te peilen en informatie van de markt te krijgen om de duurzaamheidsambities van HDSR te concretiseren.

Extended TitleMarktconsultatie - Sterke Lekdijk (verwachte einddatum: 27.5.2019).
Extended Description

Over een lengte van 53,7 km moet de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt worden.

Publication Date2019-03-22
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisationwaterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Attention OfWaldo Molendijk
AddressPoldermolen 2
TownHouten
Postal Code3994 DD
Phone+31 306345700
Class Code45247230
Class DescriptionDyke construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 23, 2019
The agency wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to provide the following services:comprehensive catering and hospitality services for staff, delegates and other visitors who use the restaurant,...
View more
Betreft de realisatie van nieuwe RWZI op de locatie Gaarkeuken. Twee RWZI locaties, Marum en Zuidhorn okmen te vervallen en op de locatie Gaarkeuken wordt een nieuwe zuivering gerealiseerd onder...
View more
Eneco Solar, Bio & Hydro B.V. houdt een marktconsultatie aangaande het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, revisies en het vervangen van besturingen van Caterpillar gasmotoren.
View more