Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά, για τα έτη 2019 - 2021, την εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης] και λιπαντικών, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή τής σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων ή έως την υπογραφή της σύμβασης, που θα προκύψει από την προβλεπόμενη, κατά τον χρόνο λήξης τής παρούσας, νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από τον Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δήμου Πλατανιά και των νομικών προσώπων του, για 24 μήνες, αρχής γενομένης τής υπογραφής τής σύμβασης, προϋπ: 843 111,49 EUR.
Deadline Date2019-05-03
Publication Date2019-04-23
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΔήμος Πλατανιά
Attention OfΓεώργιος Μπιράκης
AddressΓεράνι Χανίων Κρήτης
TownGerani
Postal Code730 14
Phone+30 2821340011
Fax+30 2821340090
Class Code09100000
Class DescriptionFuels
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-22

Fuels

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά, για τα έτη 2019 - 2021, στην εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης] και λιπαντικών, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή τής σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων ή έως την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει, από την προβλεπόμενη, κατά τον χρόνο λήξης τής παρούσας, νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από τον Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δήμου Πλατανιά και των νομικών προσώπων του για 24 μήνες, αρχής γενομένης τής υπογραφής τής σύμβασης, προϋπ: 843 111,49 EUR.
Extended Description

Η υποομάδα 1.1 αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης δημοτικών οχημάτων, των υπηρεσιών τής Δ.Ε. Βουκολιών (CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8).

Η υποομάδα 1.2 αφορά στην προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων, δημοτικών οχημάτων των υπηρεσιών τής ΔΕ Βουκολιών και μηχανημάτων.

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8).

Deadline Date2019-05-03
Publication Date2019-03-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value18963.84
OrganisationΔήμος Πλατανιά
Attention OfΓεώργιος Μπιράκης
AddressΓεράνι Χανίων Κρήτης
TownGerani
Postal Code730 14
Phone+30 2821340011
Fax+30 2821340090
Class Code09100000
Class DescriptionFuels
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 31, 2019
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, του Ξενώνα Δομής Γυναικών Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ....
View more
Deadline: May 21, 2019
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων: Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας...
View more
Deadline: May 27, 2019
Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού: Α.2 Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0m2 συνθετικές μεμβράνες (όπως high flux polysulfone, polyacrylonitrine, polyethersulfone κ.ά) και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5 m2 και B.2 φίλτρα in...
View more