Προμήθεια αναλυτών αίματος.

Extended TitleΠρομήθεια αιματολογικών αναλυτών.
Extended Description

Προμήθεια αιματολογικών αναλυτών.

Deadline Date2019-05-06
Publication Date2019-03-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας
Attention OfΛ. Μπούκη
AddressΠεριοχή Μεζουρλό, Τ.Θ.2101
TownLarisa
Postal Code411 10
Phone+30 2413500851
Fax+30 2410232929
Class Code38434520
Class DescriptionBlood analysers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 31, 2019
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, του Ξενώνα Δομής Γυναικών Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ....
View more
Deadline: May 21, 2019
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων: Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας...
View more
Deadline: May 27, 2019
Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού: Α.2 Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0m2 συνθετικές μεμβράνες (όπως high flux polysulfone, polyacrylonitrine, polyethersulfone κ.ά) και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5 m2 και B.2 φίλτρα in...
View more