Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών, τού δικτύου ύδρευσης τού Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Extended TitleΠρομήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών, τού δικτύου ύδρευσης τού Δήμου Αγίου Βασιλείου.
Extended Description

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών, τού δικτύου ύδρευσης τού Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Deadline Date2019-05-07
Publication Date2019-03-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2693141.70
OrganisationΔήμος Αγίου Βασιλείου
Attention OfΝεκτάριος Πετυχάκης, Γραφείο Προμηθειών
AddressΣπήλι Αγίου Βασιλείου
TownRethimno
Postal Code740 53
Phone+30 2832340216
Fax+30 2832022777
Class Code32441200
Class DescriptionTelemetry and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 31, 2019
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, του Ξενώνα Δομής Γυναικών Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ....
View more
Deadline: May 21, 2019
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων: Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας...
View more
Deadline: May 27, 2019
Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού: Α.2 Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0m2 συνθετικές μεμβράνες (όπως high flux polysulfone, polyacrylonitrine, polyethersulfone κ.ά) και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5 m2 και B.2 φίλτρα in...
View more