Ramavtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation, uppdelat på ett antal objekt.

Exempel på markområden som ingår i uppdraget är mark tillhörande byggnader så som skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, parker och vägar. Det kan även omfatta grävning för fjärrvärme, VA-ledningar och markarbete i anslutning till bl.a. reningsverk.

Kontrakt kommer om möjligt tecknas med tre entreprenörer som rangordnas 1, 2 osv

Extended TitleRamavtal Asfalts- och markarbeten 2019
Extended Description

Ramavtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation, uppdelat på ett antal objekt.

Exempel på markområden som ingår i uppdraget är mark tillhörande byggnader så som skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, parker och vägar. Det kan även omfatta grävning för fjärrvärme, VA-ledningar och markarbete i anslutning till bl.a. reningsverk.

Kontrakt kommer om möjligt tecknas med tre entreprenörer som rangordnas 1, 2 osv

Deadline Date2019-06-13
Publication Date2019-05-15
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value100000000.00
OrganisationEnköpings kommun
Attention OfAnna-Maria Vikström
AddressKungsgatan 42
TownEnköping
Postal Code745 36
Phone+46 171625254
Class Code44113620
Class DescriptionAsphalt
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-04

Asphalt

Ramavtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation, uppdelat på ett antal objekt.

Exempel på markområden som ingår i uppdraget är mark tillhörande byggnader så som skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, parker och vägar. Det kan även omfatta grävning för fjärrvärme, VA-ledningar och markarbete i anslutning till bl.a. reningsverk.

Kontrakt kommer om möjligt tecknas med tre entreprenörer som rangordnas 1, 2 osv

Extended TitleRamavtal Asfalts- och markarbeten 2019
Extended Description

Ramavtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation, uppdelat på ett antal objekt.

Exempel på markområden som ingår i uppdraget är mark tillhörande byggnader så som skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, parker och vägar. Det kan även omfatta grävning för fjärrvärme, VA-ledningar och markarbete i anslutning till bl.a. reningsverk.

Kontrakt kommer om möjligt tecknas med tre entreprenörer som rangordnas 1, 2 osv

Publication Date2019-04-04
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value100000000.00
OrganisationEnköpings kommun
Attention OfAnna-Maria Vikström
AddressEnköpings kommun Kungsgatan 42
TownEnköping
Postal Code745 36
Phone+46 171625254
Class Code44113620
Class DescriptionAsphalt
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 18, 2019
Ett vård- och omsorgsboende, samt en ny skola och förskola med idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan bolagen...
View more
Avser RFI för PCR-instrument inkl analyskit för tuberkulos till Mikrobiologi
View more
Deadline: Jun 24, 2019
Region Västernorrland avser upphandla förbrukningsmaterial av IT-relaterade produkter, exempelvis bildskärmar, projektorer, datorkomponenter, nätverksprodukter etc.
View more