Changes

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z dnia 5.6.2019 r. nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Spółkę z o.o. w Zamościu” na Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 - etap II” na podstawie postanowienia § 32 ust. 1 pkt 1) „Regulaminu udzielania zamówień ...” oraz Rozdz. IX ust. 9 SWZ.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-06-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
TownZamość
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 25, 2019
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)Zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo...
View more
Deadline: Jul 24, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków,...
View more
Deadline: Jul 23, 2019
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 18 miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.2) W poszczególnych MOR przyjęto różne konfiguracje obiektów kubaturowych, są to:a) Wiata...
View more