Changes

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z dnia 5.6.2019 r. nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Spółkę z o.o. w Zamościu” na Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 - etap II” na podstawie postanowienia § 32 ust. 1 pkt 1) „Regulaminu udzielania zamówień ...” oraz Rozdz. IX ust. 9 SWZ.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-06-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
TownZamość
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 12, 2019
The scope of this tender is to establish a single framework contract divided into 3 lots with commercial providers for delivery of mobile surveillance systems. A single asset delivered shall...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:a. Wykonanie prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. - Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie...
View more
Deadline: Jul 2, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię...
View more