The objectives of this single Framework Contract are:

— to establish optimal insurance coverage for Frontex specific activities in the most economically

Advantageous way; covering the following insurance: a. Public Liability for Frontex operational premises b. comprehensive motor vehicle insurance for specialized vehicles (VMM), deployed in Frontex operational areas,

— to deliver high level support and advice to maintain the optimal level of insurance coverage taking into consideration the specific role of Frontex,

— to assist Frontex in dealing with changing factors, such as legislation, and thus limiting these services are needed to ensure that Frontex has in place the best insurance coverage to minimize its Frontex risk exposure.

Extended TitleFramework Contract for the provision of professional insurance brokerage services
Extended Description

The objectives of this single Framework Contract are:

— to establish optimal insurance coverage for Frontex specific activities in the most economically

Advantageous way; covering the following insurance: a. Public Liability for Frontex operational premises b. comprehensive motor vehicle insurance for specialized vehicles (VMM), deployed in Frontex operational areas,

— to deliver high level support and advice to maintain the optimal level of insurance coverage taking into consideration the specific role of Frontex,

— to assist Frontex in dealing with changing factors, such as legislation, and thus limiting these services are needed to ensure that Frontex has in place the best insurance coverage to minimize its Frontex risk exposure.

Deadline Date2019-05-17
Publication Date2019-04-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value200000.00
OrganisationEuropean Border and Coast Guard Agency
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Class Code66510000
Class DescriptionInsurance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 3, 2019
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Demontaż...
View more
Deadline: May 28, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg...
View more
Deadline: May 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - zgodnie...
View more