Objektet omfattar byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen.

Marken nordväst om objektet planläggs för hamnanknuten industriverksamhet och innebär att transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om Johannisbergsvägen.

Sådana transporter kan behöva ske med speciella fordon som inte tillåts färdas på allmän väg.

Kraftvärmegatan ska vara den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena.

Extended TitleKraftvärmegatan – Planskild korsning
Extended Description

Objektet omfattar byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen.

Marken nordväst om objektet planläggs för hamnanknuten industriverksamhet och innebär att transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om Johannisbergsvägen.

Sådana transporter kan behöva ske med speciella fordon som inte tillåts färdas på allmän väg.

Kraftvärmegatan ska vara den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena.

Publication Date2019-07-24
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value40000000
OrganisationVästerås Stad
Attention OfSören Karlsson
AddressStadshuset
TownVästerås
Postal Code721 87
Phone+46 70-5888533
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 11, 2019
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en simhall innefattande bl.a. grundläggning, uppförande av stomme, installationer, stomkomplettering, fast inredning och driftsättning av anläggningen.
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Renovering och ny ventilation för Österportskolan.Entreprenadform: GE
View more
Deadline: Sep 19, 2019
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan.Projektet omfattar även samtliga lokaler samt...
View more