Objektet omfattar byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen.

Marken nordväst om objektet planläggs för hamnanknuten industriverksamhet och innebär att transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om Johannisbergsvägen.

Sådana transporter kan behöva ske med speciella fordon som inte tillåts färdas på allmän väg.

Kraftvärmegatan ska vara den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena.

Extended TitleKraftvärmegatan – Planskild korsning
Extended Description

Objektet omfattar byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen.

Marken nordväst om objektet planläggs för hamnanknuten industriverksamhet och innebär att transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om Johannisbergsvägen.

Sådana transporter kan behöva ske med speciella fordon som inte tillåts färdas på allmän väg.

Kraftvärmegatan ska vara den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena.

Deadline Date2019-05-23
Publication Date2019-04-18
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value60000000
OrganisationVästerås Stad
Attention OfSören Karlsson
AddressStadshuset
TownVästerås
Postal Code721 87
Phone+46 70-5888533
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2019
Nybyggnad av skola åk 4-9 för ca 450 elever.Tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall.Skolbyggnaden omfattar ca 5700 m2 BTA och komplementsbyggnader ca 100 m2 BTA, med tillhörande mark-...
View more
Deadline: Jun 24, 2019
Denna upphandling avser ramavtal gällande anläggnings- och beläggningsarbeten för Nykvarn.
View more
Deadline: Jun 19, 2019
Nybyggnad av 2 huskroppar om totalt ca 11 500 kvm BTA förbundna med gångbroar samt takterrass. Tillhörande markmiljö för skolgård.Entreprenadform: GE
View more