Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Extended Title31137443: het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in drie percelen
Extended Description

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Modifications

De aard van de oorspronkelijke aanbesteding betreft het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020; de wijziging betreft de extra benodigde maatregelen die technisch noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de scope van verlenging GVO contract in 2021.

1. Er moet een noodzaak bestaan tot aanvullende opdrachten: verwijderen en aanbrengen van tussenlagen en onderlagen noodzakelijk om de deklagen in de goede kwaliteit aan te brengen;

2. Verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om een economische of technische reden: opdrachtnemer heeft al op de locaties opnames en de benodigde onderzoeken uitgevoerd voor het vervangen van de deklagen;

3. Verandering van opdrachtnemer leidt tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen voor de aanbestedende dienst: het vervangen van deklagen is opgedragen als verlengingsoptie binnen het GVO contract 2019-2020. Het opnieuw aanbesteden van deze opdracht, gaat veel geld en tijd kosten;

4. Prijsverhoging als gevolg van de wijziging bedraagt niet meer dan 50 % van de oorspronkelijke (geïndexeerde) opdrachtsom: het bedrag van de wijziging is 1 493 978,00 EUR (excl. btw) en de totale opdrachtsom is 12 751 000 EUR.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-09
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfW.J. Mertens
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 2, 2021
Strengthening the use of real-world data in drug development – Metadata and Data Quality Framework.
View more
Deadline: Jun 3, 2021
Provision of monitoring of scientific and medical literature and the entry of relevant information into EudraVigilance required by Article 27 of Regulation (EC) No. 726/2004.
View more
The purpose of this call for tenders is the supply of one low temperature water electrolysis test station equipment for use in the scientific laboratories of JRC Petten.The equipment will...
View more