Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego

Zad.1 - Przegląd, konserwacja oraz naprawy agregatów chłodniczych wody lodowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

Extended TitleKonserwacja i naprawy sprzętu technicznego
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego

Zad.1 - Przegląd, konserwacja oraz naprawy agregatów chłodniczych wody lodowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium cena waga: 60 %

Kryterium termin wykonania naprawy waga: 40 %

Publication Date2019-05-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationGórnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Attention OfAnna Uchto
Addressul. Ziołowa 45/47
TownKatowice
Postal Code40-635
Phone+48 323598955
Fax+48 322029501
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 12, 2019
The scope of this tender is to establish a single framework contract divided into 3 lots with commercial providers for delivery of mobile surveillance systems. A single asset delivered shall...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:a. Wykonanie prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. - Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie...
View more
Deadline: Jul 2, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię...
View more