Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego

Zad.1 - Przegląd, konserwacja oraz naprawy agregatów chłodniczych wody lodowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

Extended TitleKonserwacja i naprawy sprzętu technicznego
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego

Zad.1 - Przegląd, konserwacja oraz naprawy agregatów chłodniczych wody lodowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium cena waga: 60 %

Kryterium termin wykonania naprawy waga: 40 %

Publication Date2019-05-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationGórnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Attention OfAnna Uchto
Addressul. Ziołowa 45/47
TownKatowice
Postal Code40-635
Phone+48 323598955
Fax+48 322029501
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 24, 2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” - Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA.Zakres prac obejmujący zadanie: „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z...
View more