Αντικείμενο έργου:

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης, διαμέτρου 900mm, με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου ελατού χυτοσιδήρου DN900mm, μήκους 1.665,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του βαρυτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγό υλικού PVC, διαμέτρου 500mm και μήκους 614,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγόυλικού HDPE, διαμέτρου 90mm και μήκους 1.165,00 μ. περίπου,

— η βελτίωση - αναβάθμιση του Η/M εξοπλισμού των 2 αντλιοστασίων αποχέτευσης Α3 και Α4, και την κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ800 και μήκους περίπου 92,30 μ. του αντλιοστασίου Α3,

— η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης επί της Αγ. Νεκταρίου και των συλλεκτήριων αγωγών του οικισμού Δενδροποτάμου,

— η σύνδεση των νέων καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης του αντλιοστασίου Α3 με την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN1200mm, μήκους 177,25 μ. περίπου και την κατασκευή

αγωγού υπερχείλισης Φ630.

Extended TitleΈργα ολοκλήρωσης τής σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης
Extended Description

Αντικείμενο έργου:

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης, διαμέτρου 900mm, με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου ελατού χυτοσιδήρου DN900mm, μήκους 1.665,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του βαρυτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγό υλικού PVC, διαμέτρου 500mm και μήκους 614,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγόυλικού HDPE, διαμέτρου 90mm και μήκους 1.165,00 μ. περίπου,

— η βελτίωση - αναβάθμιση του Η/M εξοπλισμού των 2 αντλιοστασίων αποχέτευσης Α3 και Α4, και την κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ800 και μήκους περίπου 92,30 μ. του αντλιοστασίου Α3,

— η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης επί της Αγ. Νεκταρίου και των συλλεκτήριων αγωγών του οικισμού Δενδροποτάμου,

— η σύνδεση των νέων καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης του αντλιοστασίου Α3 με την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN1200mm, μήκους 177,25 μ. περίπου και την κατασκευή

αγωγού υπερχείλισης Φ630.

Modifications

Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-09-23
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Attention OfΕμμανουήλ Βοζαλής
AddressΤΣΙΜΙΣΚΗ 91
TownThessaloniki
Postal Code54622
Phone+30 2310966938
Fax+30 2310969426
Class Code45248000
Class DescriptionConstruction work for hydro-mechanical structures
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 1, 2023
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Έργα Εισόδου και Προκαταρκτικής Επεξεργασίας. - Δεξαμενή Εξισορρόπησης. - Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας- Κανάλι Μέτρησης Παροχής- Μονάδα Απολύμανσης, Δεξαμενή Συγκέντρωσης Καθαρών Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λάσπης - Έργα Παράκαμψης...
View more
Deadline: Jan 30, 2023
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00€
View more
Deadline: Jan 5, 2023
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:Α) Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εξήντα (60) θεματικών αντικειμένων του κλάδου της οικονομίας. Β) η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης χιλίων (1.000) Ανέργων και...
View more