Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji dostawa magazynów energii do 4 elektrowni wiatrowych o mocy przyłączeniowej 2,5 MW każda wraz ze zintegrowanymi magazynami energii każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3,5 MWh z przyłączeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia magazynów energii, konfiguracji z elektrowniami wiatrowymi wraz z inwerterami, wytworzenie, dostawa i montaż, przekazanie do użytkowania 4 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z przyłączeniem do sieci SN, budowa fundamentów pod elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podłoża gruntowego, budowa infrastruktury pod 4 elektrownie wiatrowe, 4 magazyny energii, budowa dróg dojazdowych, placów montażowych, budowa linii kablowych SN z kanalizacją techniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej, łączy teletransmisyjnych

Extended TitleWybór generalnego wykonawcy w zakresie inwestycji: dostawa magazynów energii wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, budowa infrastruktury towarzyszącej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

a. dostawa 4 (czterech) magazynów energii o pojemności 3 MWh i żywotności nie mniejszej niż 10 (dziesięć) lat, dla 8.000 (osiem tysięcy) cykli ładowania/ rozładowania przy pełnym DoD, do 4 (czterech) elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW, zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ,

b. przyłączenie do sieci SN,

c. wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia magazynów energii,

d. pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii min. 3 max. 3,2 MWh,

e. każdy magazyn energii powinien współpracować z turbiną wiatrową w ramach poboru i dostawy energii elektrycznej,

f. zakres temperatury pracy magazynów energii: – 200C / + 400C,

g. wersja magazynu – zewnętrzna kontenerowa,

h. moc inwertera – 1,5 MW,

i. konfiguracja magazynów z elektrowniami wiatrowymi opisanymi w SIWZ,

j. pozostałe parametry magazynów energii – zgodne ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2019-07-07
Publication Date2019-04-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value20400000.00
OrganisationPromet-Plast S.C. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski
Attention OfAndrzej Jeżewski
AddressGaj Oławski 21A
TownOława
Postal Code55-200
Class Code31121340
Class DescriptionWind farm
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 1, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka...
View more