Dostawa 45 sztuk fabrycznie nowych towarowych wagonów kolejowych (wagonów intermodalnych) zmodyfikowanych do transportu kontenerów lub innych jednostek intermodalnych wyposażonych w układ hamulca klockowego, które z chwilą odbioru technicznego będą dopuszczone do kursowania bez ograniczeń po wszystkich liniach kolejowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:

— zadanie nr 1: dostawa 17 szt. fabrycznie nowych towarowych wagonów kolejowych platform typ Sggrs(s) (platform intermodalnych) zmodyfikowanych do transportu kontenerów lub innych jednostek intermodalnych wyposażonych w układ hamulca klockowego,

— zadanie nr 2: dostawa 28 szt. fabrycznie nowych towarowych wagonów kolejowych typ Sdggmrs(s)/ (wagonów kieszeniowych) zmodyfikowanych do transportu kontenerów lub innych jednostek intermodalnych wyposażonych w układ hamulca klockowego.

Extended TitleZakup i dostawa fabrycznie nowych towarowych wagonów kolejowych kieszeniowych oraz platform podkontenerowych do obsługi wybranych połączeń intermodalnych
Extended Description

Dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych towarowych wagonów kolejowych platform typ Sggrs(s) (wagonów intermodalnych) zmodyfikowanych do transportu kontenerów lub innych jednostek intermodalnych wyposażonych w układ hamulca klockowego, dopuszczonych do kursowania bez ograniczeń po wszystkich liniach kolejowych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Wagony będą użytkowane do przewozu kontenerów i naczep siodłowych, zestawiane w składy towarowych pociągów intermodalnych, w stanie ładownym będą kursować tylko jako grupy w zwartych składach, nie jako wagony pojedyncze. Wykonawca zapewni Zamawiającemu – w okresie minimum 15 lat od daty odbioru podpisania bez zastrzeżeń protokołów technicznego odbioru wagonów przez Wykonawcę i Komisarza odbiorczego Zamawiającego – możliwość zakupu po cenach rynkowych wszystkich części zamiennych do wagonów będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiąże się do wykonywania obowiązków gwaranta w zakresie tej gwarancji zgodnie z treścią wzoru umowy.

Deadline Date2020-07-20
Publication Date2020-05-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDuisport Agency Polska Sp. z o.o.
Attention OfKrzysztof Brych
AddressAl. Jerozolimskie 181B
TownWarsaw
Postal Code02-222
Phone+48 693044777
Class Code34621100
Class DescriptionRailway freight wagons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji jest powstrzymanie odpływu wód poprzez podniesienie rzędnej piętrzenia wód znajdujących się w rowie melioracyjnym bez nazwy za pomocą projektowanego przepustu z...
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Rozbudowa bocznicy kolejowej
View more
Deadline: Jun 22, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
View more