Αντικείμενο της πράξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας» και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Αντικειμενικοί στόχοι της πράξης αποτελούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η αυτοματοποίηση αυτής, η παρακολούθηση τής ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού και η έγκαιρη διάγνωση, και επισκευή βλαβών του δικτύου.

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-06-21
New text:
2019-07-16
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-06-21
New text:
2019-07-19
Deadline Date2019-07-16
Publication Date2019-06-14
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΔήμος Σκύδρας
Attention OfΔήμος Σκύδρας
AddressΕθνικής Αντιστάσεως 20
TownSkydra
Postal Code585 00
Phone+00 302381351853
Fax+00 302381351852
Class Code32441000
Class DescriptionTelemetry equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-14

Telemetry surveillance system

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας» και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Αντικειμενικοί στόχοι της πράξης αποτελούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η αυτοματοποίηση αυτής, η παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού, και η έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών τού δικτύου.

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού, στον Δήμο Σκύδρας.
Extended Description

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, με σκοπό την ενιαία διαχείριση των επιμέρους τμημάτων των υδραυλικών δικτύων τής περιοχής ευθύνης του Δήμου Σκύδρας, όπως αναλύεται στις τεχνικές προδιαγραφές και την αναλυτική διακήρυξη.

— λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος,

— προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών Τ.Σ.Ε. / (αναβάθμιση) Τ.Σ.Ε.,

— παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) των Κ.Σ.Ε., Π.Σ.Ε., Φ.Σ.Ε.,

— παράδοση, εγκατάσταση και διαρρύθμιση όλου του λογισμικού τού κεντρικού server, και των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης, που περιλαμβάνει:

– βασικό λογισμικό διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων

– ολοκληρωμένο λογισμικό επικοινωνιών, για τους Κ.Σ.Ε., Π.Σ.Ε. και Φ.Σ.Ε., και

– λογισμικό αυτοματισμού των τοπικών σταθμών ελέγχου,

— λογισμικό ισοζυγίων και εκτίμησης κατάστασης δικτύου,

— ολοκληρωμένη διαμόρφωση υδραυλικού μοντέλου τής ευρύτερης περιοχής ευθύνης του Δήμου,

— λογισμικό διαχείρισης συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού,

— λογισμικό ενεργειακής βελτιστοποίησης αντλιοστασίων,

— λογισμικό διαχείρισης βλαβών και συνεργείων επισκευής,

— λογισμικό διαχείρισης υδρομετρητών,

— ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, υπηρεσιών και διαδικασιών τύπου WebSCADA,

— ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών,

— προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος τής παρούσης προμήθειας, και καλωδίωση για όλα τα τμήματα τού εξοπλισμού,

— προμήθεια και εγκατάσταση τού υπό προμήθεια εξοπλισμού των τοπικών σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα φάση τής προτεινόμενης προμήθειας, τόσο για τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού, όσο και για τη σύνδεση με τα υφιστάμενα ή προς τοποθέτηση με άλλους εργολάβους, όργανα και εξοπλισμό,

— προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη συνέχεια (μετρητές στάθμης, παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας κ.λπ.),

— μετατροπές σε ηλεκτρικές, όπου απαιτείται, για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης προμήθειας που αναφέρεται στη συνέχεια, σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. Ειδικά για την εγκατάσταση των μετρητών παροχής, όπου απαιτούνται μετατροπές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, αυτές θα γίνουν από την Υπηρεσία, βάσει των προδιαγραφών που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στη φάση τής μελέτης εφαρμογής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει εκείνη την τεχνική λύση εγκατάστασης, που θα έχει το μικρότερο κόστος για την Υπηρεσία,

— εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου της προτεινόμενης προμήθειας,

— δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος,

— παράδοση σχεδίων,

— παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης,

— παράδοση τεκμηρίωσης,

— εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση τού συστήματος.

Deadline Date2019-06-21
Publication Date2019-05-14
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value920050.00
OrganisationΔήμος Σκύδρας
Attention OfΔήμος Σκύδρας
AddressΕθνικής Αντιστάσεως 20
TownSkydra
Postal Code585 00
Phone+00 302381351853
Fax+00 302381351852
Class Code32441100
Class DescriptionTelemetry surveillance system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 19, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών, προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δεκαεννέα (19) παιδικών χαρών. Στις παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν δάπεδα, αστικός εξοπλισμός, ενημερωτικές...
View more
Deadline: Aug 23, 2019
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια εξοπλισμού, για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα, την αναβάθμιση και αντικατάσταση χιονοστρωτήρων, και...
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Επαναληπτικός διαγωνισμός, για προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης / θέρμανσης), για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των νομικών του προσώπων (του ΚΕ.Κ.Π.Α., της ΔΗ.Κ.Ε.Α., της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και...
View more