Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2”. Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika)

Extended TitleElektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2”. Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne, w tym prace projektowe;

2) modernizację:

a. wykładziny asfaltobetonowej górnego zbiornika wody m.in. czyszczenie, frezowanie, wykonanie nowej warstwy drenażowej, naprawa dylatacji, naprawa drogi na koronie zbiornika,

b. rurociągów derywacyjnych,

c. komory wlotowej, krat, zastawek, zasuw, rurociągów nawadniających,

d. urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA (m.in. w zakresie pomiary poziomu wody – system ASTKZ).

3) realizację robót budowlanych (demontaże, dostosowanie konstrukcji budowlanych do nowego wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z powyższym zakresem, montaże nowego wyposażenia),

4) rozruch i szkolenie.

3. Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie w systemie EPC („Zaprojektuj i buduj”).

Deadline Date2019-10-10
Publication Date2019-05-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfPiotr Gowik
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331358
Fax+48 226242555
Class Code45247200
Class DescriptionConstruction work for dams and similar fixed structures
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 1, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka...
View more