3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji wentylacji na poziomie 12 oraz chłodu na poziomie 12 i 13 oraz przebudowa instalacji elektrycznej na poziomie 12 i 13 w Centrum Symulacji Medycznych w budynku A1 – Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja obejmująca:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) Dokumentacja powykonawcza piętra 12 i 13 budynku A1 CKD – wykonana przez firmę Skanska w 2018 r.

Extended TitleWykonanie instalacji wentylacji na poziomie 12 oraz chłodu na poziomie 12 i 13 oraz przebudowa instalacji elektrycznej na poziomie 12 i 13 w budynku A1 w Centrum Symulacji Medycznych w formule „zaproj...
Extended Description

Wykonanie instalacji wentylacji na poziomie 12 oraz chłodu na poziomie 12 i 13 oraz przebudowa instalacji elektrycznej na poziomie 12 i 13 w budynku A1 w Centrum Symulacji Medycznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Deadline Date2019-06-19
Publication Date2019-05-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Medyczny w Łodzi
Attention OfUniwersytet Medyczny w Łodzi
Addressal. Kościuszki 4
TownŁódź
Postal Code90-419
Phone+48 422725936
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 1, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka...
View more