Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Extended TitleDAS Kantinemeubilair
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

New text:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Section:
II.2.4
Previous text:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

New text:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5
Previous text:
New text:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 30

Section:
II.2.5
Previous text:
New text:

Weging: 70

Section:
II.2.5
Previous text:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

New text:
Section:
II.2.7
Previous text:
2099-12-31
New text:
2029-08-01
Section:
III.1.2
Previous text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

New text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Section:
IV.1.3
Previous text:
New text:

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in

Section:
IV.2.2
Previous text:
2099-03-27
New text:
2029-07-15
Section:
IV.2.3
Previous text:
2099-03-28
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-07-15
Publication Date2019-08-06
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Attention OfElle Verwegen
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413726006
Class Code39100000
Class DescriptionFurniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-21

Furniture

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Extended TitleDAS Kantinemeubilair
Extended Description

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Deadline Date2099-03-27
Publication Date2019-05-21
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Attention OfElle Verwegen
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413726006
Class Code39100000
Class DescriptionFurniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2020
Access via subscription to databases and other electronic information sources, i.e. access to Medline Index complemented with full-text journals, to a comprehensive biomedical index, to a newswire database, and to...
View more
Deadline: Mar 30, 2020
Data management services in various administrative human and veterinary data domains, in the domain of data review and validation, maintenance, cleansing and quality management activities.
View more
Deadline: Apr 24, 2020
Het engineeren van de transformatie op basis van het DO. Het realiseren van de transformatie van de Witte Villa en C2.
View more