Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy N-S od ulicy Kokota do Autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przy skrzyżowaniu Trasy N-S z ul. Kokota a koniec na węźle autostrady A-4 z ul. 1-go Maja. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 1,670 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Extended Title„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
Extended Description

1. Zakres budowy obejmuje następujące kategorie robót:

1.1. Roboty przygotowawcze

— roboty pomiarowe,

— ścinka drzew i krzewów,

— roboty rozbiórkowe.

1.2. Przebudowa urządzeń kolidujących z przebudową

— sieci kanalizacyjnej,

— sieci wodociągowe,

— sieci gazowe,

— sieci elektroenergetycznej,

— sieci oświetleniowej,

— sieć telekomunikacyjnej.

1.3. Roboty rozbiórkowe

— nawierzchnie,

— obiekty kubaturowe,

— obiekty małej architektury.

1.4. Roboty budowlano-montażowe

— roboty ziemne,

— roboty fundamentowe,

— roboty żelbetowe,

— roboty montażowe,

— roboty nawierzchniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Deadline Date2019-07-03
Publication Date2019-05-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value186030642.75
OrganisationMiasto Ruda Śląska
Attention OfAnna Płachta, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Addresspl. Jana Pawła II 6
TownRuda Śląska
Postal Code41-709
Phone+48 322449094
Fax+48 322487348
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 25, 2019
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)Zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo...
View more
Deadline: Jul 24, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków,...
View more
Deadline: Jul 23, 2019
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 18 miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.2) W poszczególnych MOR przyjęto różne konfiguracje obiektów kubaturowych, są to:a) Wiata...
View more