Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για τη συντήρηση - βελτίωση του δρόμου: «Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γεφ. Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο. Αρχ. Ολυμπίας - Τρίπολης».

Extended TitleΈργο: Συντήρηση - οδ. ασφάλεια επ/κού οδ. δικτ. Ν. Ηλείας (σε συνέχεια τού ΠΚ2013ΕΠ001100014) — Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γεφ. Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο. Αρχ. Ολυμπίας - Τρίπολης».
Extended Description

Η τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για τη συντήρηση - βελτίωση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Εθνική Οδό Πύργου - Τρίπολης.

Και θα περιλαμβάνουν, κυρίως, εργασίες:

— χωματουργικών, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, άρση καταπτώσεων, καθαρισμούς σωληνωτών οχετών, διάνοιξη τάφρων, καθαρισμό ερεισμάτων, θέσεων στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης της κοπής και του κλαδέματος δένδρων, που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία επί της οδού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από τη δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, που πιθανόν θα παρουσιαστούν, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης,

— τεχνικών έργων, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, κατασκευές από σκυρόδεμα, τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων,

— οδοστρωσίας, με κατασκευή σφραγιστηρίων, κατασκευή ερεισμάτων οδών,

— ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας και επούλωση λάκκων με ασφαλτόμειγμα,

— σήμανσης - ασφάλειας, αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας),

— εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν καθαρισμό ερεισμάτων, στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης της κοπής και του κλαδέματος δένδρων, που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία επί της οδού.

Deadline Date2019-07-11
Publication Date2019-05-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1491935.48
OrganisationΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Attention OfΙωάννης Χριστοδουλόπουλος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
AddressΜανωλοπούλου 47
TownPyrgos
Postal Code271 31
Phone+30 2621360224
Fax+30 2621033278
Class Code45233141
Class DescriptionRoad-maintenance works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 15, 2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού», με αριθμ. πρωτ. 46435/1.11.2018.Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες ειδών, ως εξής:— ομάδα 1 (16613000-5) Π/Υ (χωρίς...
View more
Deadline: Sep 4, 2019
Ο διαγωνισμός αφορά στον τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και τη διαχείριση διαρροών των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Ζηρού.
View more
Deadline: Jul 16, 2019
Αντικείμενο της πράξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας» και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά...
View more