Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, διαφόρων ειδών διατροφής (παντοπωλείου), αρτοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Συγκεκριμένα, αφορά στους κάτωθι φορείς και τις Υπηρεσίες τους:

— του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου (Ξενώνας Φιλοξενίας, κοινωνικό παντοπωλείο, Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, τους δικαιούχους παροχής γάλακτος),

— του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου» (παιδικοί σταθμοί, τμήματα Κ.Α.Π.Η., τους δικαιούχους παροχής γάλακτος),

— τους δικαιούχους παροχής γάλακτος, εργαζομένους στην καθαριότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

— τους δικαιούχους παροχής γάλακτος, εργαζομένους στην καθαριότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

— το Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΕ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού - Εύοσμου» (βρεφονηπιακό σταθμό).

Extended TitleΠρομήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και των νομικών του προσώπων (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ., ΔΗ.ΚΕ.ΚΕ., Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή).
Extended Description

Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, για τον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου.

Deadline Date2019-06-26
Publication Date2019-05-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value6559.00
OrganisationΔήμος Κορδελιού - Ευόσμου
Attention OfTμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
AddressΠαύλου Μελά 24
TownEyosmos
Postal Code562 24
Phone+30 2313302136/102/169/151
Fax+30 2313302258
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 15, 2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού», με αριθμ. πρωτ. 46435/1.11.2018.Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες ειδών, ως εξής:— ομάδα 1 (16613000-5) Π/Υ (χωρίς...
View more
Deadline: Sep 4, 2019
Ο διαγωνισμός αφορά στον τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και τη διαχείριση διαρροών των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Ζηρού.
View more
Deadline: Jul 16, 2019
Αντικείμενο της πράξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας» και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά...
View more