Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των νομικών του προσώπων (ΚΟΙ.Π.Α, Κ.Ε.Δ.Α., Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και λιπαντικών του Δήμου, όπως ρητά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των υπ' αριθμ.39/27.3.2019, 52/23.4.2019 μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Extended TitleΠρομήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες τού Δήμου Αγρινίου και των νομικών του προσώπων.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια 120.000,00 lt.

Deadline Date2019-06-27
Publication Date2019-05-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105960.00
OrganisationΔήμος Αγρινίου
Attention OfΔημήτρης Τσέλιος
AddressΧαριλάου Τρικούπη 10
TownAgrinio
Postal Code301 31
Phone+30 2641360257
Fax+30 2641360277
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 15, 2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού», με αριθμ. πρωτ. 46435/1.11.2018.Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες ειδών, ως εξής:— ομάδα 1 (16613000-5) Π/Υ (χωρίς...
View more
Deadline: Sep 4, 2019
Ο διαγωνισμός αφορά στον τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και τη διαχείριση διαρροών των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Ζηρού.
View more
Deadline: Jul 16, 2019
Αντικείμενο της πράξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας» και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά...
View more