Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των νομικών του προσώπων (ΚΟΙ.Π.Α, Κ.Ε.Δ.Α., Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και λιπαντικών του Δήμου, όπως ρητά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των υπ' αριθμ.39/27.3.2019, 52/23.4.2019 μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Extended TitleΠρομήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες τού Δήμου Αγρινίου και των νομικών του προσώπων.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια 120.000,00 lt.

Deadline Date2019-06-27
Publication Date2019-05-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105960.00
OrganisationΔήμος Αγρινίου
Attention OfΔημήτρης Τσέλιος
AddressΧαριλάου Τρικούπη 10
TownAgrinio
Postal Code301 31
Phone+30 2641360257
Fax+30 2641360277
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 24, 2019
Προμήθεια τροφίμων —ειδών παντοπωλείου— για τις ανάγκες του Δήμου και του νομικού του προσώπου Ο.Π.Α.Α.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας», για την περίοδο 1.7.2019 - 31.12.2020, ανά υποομάδα, όπως...
View more
Deadline: Jul 29, 2019
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, του Ξενώνα Δομής Γυναικών Κομοτηνής, των νομικών...
View more
Deadline: Jul 25, 2019
Εξοπλισμός Μ.Ε.Ν..
View more